I have a premonition that soars on silver wings,
It is a dream of your accomplishment
Of many wondrous things,
I do not know beneath which sky
Or where you’ll challenge fate,
I only know it will be high,
I only know it will be GREAT.

– Anonymous –

Un dia vaig descobrir aquest preciós poema i sempre m’ha inspirat. Quan somnies, quan persegueixes una idea és com elevar-se i flotar en l’aire, fins a torbar el camí que et portarà a la seva realització. El camí el construeixes tu i en ell ens trobem, compartim i creixem.

Josep M. Clopés

Centre de recerca,
desenvolupament i innovació R+D+I

El centre de R+D+I d’EXECUTIVE MEDITATION representa la nostra anima matter. L’objectiu és obtenir nous coneixements reals sobre els beneficis i la pràctica regular de la meditació avançada, així com en la seva forma superior, amb la finalitat de millorar els programes de formació en la seva aplicació objectiva, multifuncional i multidisciplinària.

Composició de la R+D+I

Executive Meditation ha definit la seva relació amb la seva aplicabilitat de R+D+I en cinc activitats, que no es poden delimitar entre elles de forma clara i que, de fet, es sobreposen en els nostres projectes de R+D+I.

La investigació bàsica, el desenvolupament tecnològic, el pre-desenvolupament de productes i serveis, el desenvolupament final de programes de formació útils es concreta en les següents activitats:

idi1

Cicle d’Investigació i Desenvolupament
S’aplica a la millora dels programes de formació actuals i a la generació dels nous programes i mòduls que incrementen la efectivitat en entorns exigents.El Centre de R+D+I

El Centre de R+D+I és una infraestructura composada d’una xarxa de centres en col·laboració. És una plataforma de proves per a investigar i dissenyar nous productes i millorar els actuals.

Aquesta xarxa de centres treballa en els següents àmbits:idi_logo0

EXECUTIVE MEDITATION

Meditació per a Executius
C. Aragó 517, 7è 1a 08013 Barcelona

Sr. Josep M. Clopés
T 606 32 72 50
info@executivemeditation.cat
https://executivemeditation.cat/

idi_logo1

SALUT INTEGRAL

Salut integral orientat a la persona
Sant Martí de Centelles – 08592, c/ Pins nº 12

Sra. Mònica Tarrés
T 620 10 05 50
monicatarres@gmail.com
http://www.monicatarres.com/es/

acupunturajaponesa_220

ACUPUNTURA JAPONESA

Tractaments per a la salut
Medicina Tradicional Xina – Acupuntura Japonesa – Dietoteràpia – Reiki Tibetà – Flors de Bach
Barcelona – 08013, c/ Aragó, 517 7º 1ª

Sra. Silvia Mestre de Bordons
T 677 45 70 05
silviamestre@acupunturajaponesa.cat
http://www.acupunturajaponesa.cat/

En aquests centres es desenvolupen els programes R+D+I, que consisteixen en dissenyar i provar les metodologies, definir les innovacions i mesurar els efectes. Els resultats d’aquests estudis són incorporats com a millores en els programes de formació estàndards.

Objectius

1. Treballem en la investigació sobre els efectes de la meditació en la salut a nivell integral.
2. Identifiquem els elements de millora per a maximitzar els beneficis i garantir un procés de desenvolupament de la persona.
3. Desenvolupem programes efectius per a persones i equips d’alt rendiment.