“Les lleis de la Natura sorgeixen de sí mateixes, descriuen les seves pròpies estructures i funcions i s’expressen en tota la vida fenomènica. Estan descrites en la profunda fisiologia humana. Presents eternament en l’auto referent camp de la intel·ligència”

Josep M. Clopés

Executive Meditation Advanced Technology (EMAT) és la integració pràctica d’un conjunt molt extens de coneixements filosòfics, tècnics i científics que permet dissenyar un conjunt de serveis de formació per satisfer les necessitats profundes del desenvolupament físic i mental de l’ésser humà.EMAT és un model tecnològic de desenvolupament humà. Integra la visió profunda de la psicologia sobre el procés d’autorealització. Integra la visió ancestral i mil·lenària descrita per la ciència Vèdica sobre l’estructura de l’Univers i el funcionament de les Lleis de la Natura juntament amb la mateixa compressió que té i descriu la ciència moderna a través de la fisiologia humana, la física relativista i la mecànica quàntica.
L’impacte de la tecnologia EMAT respon a les preguntes fonamentals formulades per a identificar aquesta tecnologia:emat1


La tecnologia EMAT queda incorporada en tots els programes de formació desenvolupats per Executive Meditation.EMAT és incorporada i nodreix el desenvolupament i la metodologia, tant en la seva estructura com en el seu procés d’aplicació de tots els programes d’Executive Meditation.

La constitució de l’Univers descrit en la ciència ancestral i mil·lenària de la literatura Vèdica descriu totes les lleis de la Natura. El camp de la intel·ligència pura de la Natura. La font de tot l’ordre i l’harmonia que suporta el dinamisme de l’Univers.

Aquesta visió holística de la constitució de l’Univers està descrita en la profunda visió de la literatura Vèdica, en especial en el Rig-veda, que descriu de manera integral els valors de la constitució de l’Univers. Valors que estan integrats en la mateixa matèria física i la fisiologia humana. Aquesta valors fonamentals representen els atributs de la intel·ligència pura o el camp de la consciència pura expressats i establerts en la fisiologia humana. Aquests valors fonamentals, les lleis de la natura, la seva estructura i dinàmica són molt vives, emergeixen a través de la metodologia mil·lenària definida pel savi Patanjali (segle III a.C) per conduir el desenvolupament de la persona a un estat de plena consciència.

El coneixement profund de la fisiologia (cos-ment) i la integració amb aquest coneixement ancestral juntament amb la comprensió científica moderna de la fisiologia i el comportament de la matèria i la energia en els seus nivells macro i micro donen com a resultat una nova visió: Human Technology for Empowering True Leadrship. EMAT es el resultat d’un intel·ligent procés d’integració de tots aquests camps del coneixement per al desenvolupament del màxim potencial humà.

 

emat3

Diagrama del model conceptual del desenvolupament EMAT.

emat2