Features

Beneficis basats en evidències

La pràctica diària regular de la meditació avançada produeix beneficis contrastats i documentats que asseguren nivells de millora en el potencial mental, la salut i la nostra relació amb l’entorn. Molts d’aquests beneficis s’obtenen a curt termini, immediatament o durant el programa de formació i s’acumulen en el nostre cos i ment.

Programa Residencial

Es tracta d’un retir de descans i meditació en grup, a un paratge preciós i aïllat del soroll de les ciutats. L’objectiu del programa és un temps personal de descans i recuperació de l’estat d’equilibri mental i físic en convivència en grup.

Programa Superior de Meditació-Siddhis

El programa superior de meditació avançada Siddhis ens prepara per poder fer funcionar la nostra ment conscient a un nivell més profund...

Programa de Meditació Avançada

Es tracta d’un programa de formació complet i sòlid per a potenciar el lideratge conscient a través de tècniques avançades de meditació...

Testimonis

“La meditació m’ha aportat alegria, pau i alhora, més activitat física.”

“Amb poques setmanes de pràctica diària de la meditació, ja he aconseguit moltes millores en la meva vida, que espero es vagin incrementant a mesura que passi el temps. He aconseguit un millor descans durant la nit cosa que m’ha permès afrontar el dia amb mes energia i positivitat. M’ha ajudat a escurçar el temps de recuperació després de llargues jornades laborals i poder mantenir un alt nivell de concentració i una major capacitat per resoldre els problemes necessari per afrontar els canvis laborals en els quals em trobo actualment.”

“Si bé ja intuïa el valor de la meditació, quan vaig començar a practicar-la de manera sistemàtica, vaig trobar que la meditació és tan poderosa, que vaig decidir incloure-la no només com una pràctica per a la creació d’un estat del benestar personal, sinó que suposa una veritable eina de gran valor per al desenvolupament de la meva activitat professional; potencia la intel·ligència creativa i el rendiment de tal manera que l’he implementada dins els processos de desenvolupament de projectes per potenciar i garantir el rendiment, la productivitat i la singularitat del procés creatiu. Aquest procés depèn dels recursos del talent individual i d’equip, i la meditació em dóna un creixement del potencial mental de forma creativa i eficaç. He trobat que és un eina que em fa més competitiu davant d’un mercat molt exigent en el nivell de qualitat i terminis de resposta. També he vist millores en la creació d’un bon clima laboral entre els nostres col·laboradors, que integra valors com la serenor, la claredat, la positivitat, la gestió eficaç de la conflictivitat, del temps, de la presa de decisions, etc., per citar-ne algunes, que he trobat rellevants. “

“Aquest curs de Meditació Avançada m´ha proporcionat la serenor i la claredat necessàries per decidir els meus objectius personals i professionals, i tenir la fortalesa per començar a pendre aquelles decisions que m´ajudaran a apropar-me en aquests objectius.”