Executive Meditation: Meditació Avançada i Neurociència


En aquesta entrevista a tres, Josep M Clopés, juntament amb Jaume Esteve del Centre de Psicologia Mental Àrea, aborda la Meditació i la neurociència. En l’entrevista es detalla a fons els conceptes de la Neurociència, neurolideratge i de la Meditació Avançada com una potent eina de desenvolupament de la ment i del sistema nerviós. En l’entrevista, Jaume i Josep M. desenvolupen una clara i profunda explicació de la meditació vista des de la perspectiva de la neurociència. S’expliquen els canvis neuro físics que es produeixen a través de la pràctica de meditació avançada i com es generen els beneficis i els canvis en el nostre comportament millorant el rendiment i el nostre estat de benestar i salut. La diferència entre la relaxació i la meditació avançada. Es repassen els beneficis directes de la pràctica regular de la meditació. Mesuraments objectius de neuro registres que verifiquen els nivells d’activitat singular i el creixement de les ones alfa relacionades amb els estats de meditació. Una entrevista profunda, àmplia i apassionant plena de detalls que donen una comprensió molt clarificadora sobre els beneficis de la meditació avançada a través de les aportacions de la neurociència.