Executive Meditation: el valor de la meditació en la nostra vida


En aquesta entrevista, Josep M Clopés aborda el valor de la meditació en la nostra vida, des de molts punts de vista. Descriu en detall la pròpia experiència de la meditació, els recursos personals i la seva implicació en la nostra vida quotidiana com a eina de transformació. Com la meditació et entrena a operar des del camp de la consciència i portar les nostres intencions a la realitat superant la inclinació que resideixen en els nostres desitjos. Dóna claredat a les diferències entre els diferents tipus de meditació. El valor de la formació estructurada en l’aprenentatge de la meditació. Com la meditació serà una autèntica revolució dins de la societat i l’impacte en el desenvolupament de l’individu. Una entrevista sincera, oberta i espontània plena de detalls clarificadors i de valor.