Executive Meditation: meditació i espiritualitat


En aquesta entrevista Josep Maria aborda la relació entre la meditació i l’espiritualitat. S’hi repassa des de la visió històrica filosòfica sobre el concepte de l’esperit, a través d’Aristòtil, Plató i / o el visó de Sant Tomàs d’Aquino a l’edat mitjana i la seva enorme contribució, fins a dimensions paral·leles com la teologia i filosofia; Josep Maria reflexiona sobre l’experiència personal i íntima de nosaltres mateixos que ens condueix cap a una relació amb la Natura, amb Déu i la conquesta de la llibertat. La meditació com a eina de desenvolupament del nostre sistema nerviós, l’expansió de la ment i la consciència; així com a eina clau per donar suport al desenvolupament de les nostres inquietuds espirituals. Una entrevista que ens inspira i condueix a profundes i transcendents reflexions.