Executive Meditation: Meditació ¿és la tecnologia del segle XXI?


(Audio en català) Una entrevista formidable i profunda. Gaspar Hernández entrevista a Josep M Clopés (Executive Meditation) per abordar una nova mirada de la Meditació ¿és la meditació la tecnologia del segle XXI? Josep Mª afirma que les societats que introdueixin intensament la meditació en la pràctica diària com a eina de potenciació personal (lideratge) seran més equilibrades, justes, sostenibles i altament poderoses. Com podem abordar els reptes i les expectatives a curt termini? La meditació, com a metodologia implementada amb els recursos físics (la ment i el sistema nerviós) permet que emergeix la intel·ligència creativa aplicada a la resolució de problemes de manera eficaç i eficient. Una entrevista poderosa, dinàmica i plena de detalls que suposa una mirada significativa de la meditació, més enllà del visó clàssica transpersonal. Una entrevista ¡reveladora!