Executive Meditation: Lideratge conscient


(Àudio en Català) Una entrevista potent! En una entrevista a tres, Gaspar Hernández aborda amb Josep M Clopés, juntament amb Joan Quintana, psicòleg i coach el nou salt en el lideratge: lideratge conscient. Principis, integritat, obert a la intuïció, energia, creativitat, empatia, inspiració, talent; tot això forma part del lideratge conscient. Josep M. aborda el repte del lideratge conscient des d’una visió àmplia històrica, des d’un passat recent fins em moment actual. Les bases del lideratge conscient partint d’un mateix i representa un veritable salt quàntic. El valor de la meditació en el procés de desenvolupament personal i potenciació del lideratge veritable, ¡conscient! Com la meditació transforma la teva mirada i percepció per prendre les regnes de la teva vida. La manca de lideratge en la política dels temps actuals. Com la meditació ajuda al procés de portar el lideratge a un altre nivell, més enllà dels valors, al veritable nivell superior de lideratge, conscient i connectat amb les lleis de la Natura. Una entrevista ¡imprescindible!